BỘ DẪN MỰC NGOÀI

BỘ DẪN MỰC NGOÀI

Cung cấp bộ dẫn mực liên tục cho các dòng máy: Epson, Canon, Brother chất lượng đả bảo.