Chip mực IC nhớ

Chip mực IC nhớ

Cung cấp chip mực, ic nhớ reset tràn mực thải khi bị đơ main. Liên hệ 0975 95 8686