Một số linh kiện khác

Một số linh kiện khác

Bán thanh sấy máy in, main bóc máy…