Reset bộ nhớ các dòng máy in phun màu Canon

  Anh Biên Printer, đơn vị chuyên nhận Reset bộ nhớ các dòng máy in phun màu Canon như:  G series, GM, GX… Dòng E, dòng IP, dòng IX, dòng MB, MG, MP, MX. Dòng Pro, dòng TR, TS, dòng XK 

I: DẤU HIỆU NHẬN BIẾT ĐẦY BỘ NHỚ HAY CÒN GỌI LÀ “HẾT ĐÁT”

1. ĐÈN XANH ĐỨNG IM ĐÈN CAM NHÁY 8 LẦN: Trên màn hình máy tính báo mã code (1700,1701) Máy cảnh báo tràn mực thải ( còn gọi là hết đát). Lỗi “The ink absorber becomes almost full” có thể sắp xuất hiện trên máy tính

2. ĐÈN XANH VÀ ĐÈN CAM NHÁY LUÂN PHIÊN  7 LẦN: Trên màn hình máy tính báo mã code (5B00, 5B01) Tràn mực thải ( còn gọi hết đát)

ĐỂ RESET BỘ NHỚ VUI LÒNG LIÊN HỆ: 0975 95 86 86

den xanh den cam nhay luan phien

ẢNH MINH HỌA KIỂU NHÁY LUÔN PHIÊN

đèn xanh đứng im đèn cam nháy

ẢNH MINH HỌA ĐÈN XANH ĐỨNG IM ĐÈN CAM NHẤP NHÁY

CÁC  MODEL RESET CHO DÒNG  G SERIES VÀ DÒNG MG, GX.

 • Dòng G đầu 1: G1000, G1100, G1200, G1400, G1500, G1800, G 1900, G1010, G 1110, G 1120, G 1410, G 1420, G 1411, G 1510, G 1520, G 1810, G1820, G 1910, G 1920, G 1922
 • Dòng G đầu 2: G2000: G2010, G 2012, G2020, G 2021, G2030, G2100, G 2110, G2200, G2400, G2410, G 2411, G 2420, G 4260, G2500, G2510, G 2520, G 2600, G 2610, G2800, G2810, G 2820, G 2821, G 2860, G 2900, G 2910, G2 915, G 2920, G 2921, G 2923, G 2924 , G 2960, G 2962, G 2963
 • Dòng G đầu 3: G3000, G 3030, G 3060, G3100, G3110 G 3200, G 3400, G3500, G 3600, G3800, G3900, G3010, G 3012, G 3020, G 3021, G 3310, G 3410, G 3411, G3420, G3460, G 3510, G 3520, G 3610, G 3620, G 3625, G 3665, G 3810, G 3820, G 3821, G 3860, G 3910, G 3915, G 3920, G 3923, G 3960, G 3962, G3 963,
 • Dòng G đầu 4: G4000, G4010, G 4100, G 4110, G 4200, G 4210, G4400, G 4410, G4500, G 4510, G4600, G 4610, G4800, G 4810, G4900, G 4902, G 4910
 • Dòng G đầu 5: G5000 G 5010, G 5011, G 5020 G5030, G 5040 G 5050 G5070 G5080, G 5090, G 5092
 • Dòng G đầu 6: G6000 G 6010 G 6011, G 6020 G 6030, G 6040 G 6050, G 6060, G 6065, G6070 G 6080, G 6090, G 6091, G 6092, G 6000i
 • Dòng G đầu 7: G 7010, G 7011, G 7020, G 7050, G 7060, G 7065, G7070, G 7080, G 7090, G 7091, G 7092
 • Dòng GM: GM2000, GM 2010, GM 2011, GM 2030, GM 2040, GM 2050, GM2070, GM 2080, GM 2090, GM 2092, GM 4010, GM 4011, GM 4030, GM 4040, GM 4050, GM4070, GM 4080, GM 4090, GM 4092
 • Dòng GX: GX1000 GX 2000 GX 3000 GX 4000 GX 5000 GX 5500 GX 6000 GX 6500 GX 7000

CÁC MODEL RESET CHO DÒNG E

 • DÒNG E: E200, E300, E480: E480, E 481, E 484, E 488, E 489, E510,  E 514, E560: E3100, E 4270

CÁC MODEL CHỈ RESET MỘT LẦN:

 • E400, E404, E407, E408, E410, E 414, E 417, E 418, E460, E 461,E464 , E470, E471, E 477, E 478, E 3370

Dòng IB

 • Dòng IB 4000: IB 4010, IB 4020,IB 4040, IB 4050, IB 4060,IB4070, IB 4080,IB 4090
 • Dòng IB4100: IB 4110, IB 4120, IB 4140, IB 4150, IB 4160,IB 4170, IB 4180,IB 4190

Dòng IP

 • IP110, IP1200, iP1300, iP1600, iP1700, IP1800, iP1900, iP2200, iP 2500, IP2600, iP2700, IP2770, IP2772, IP 2800, IP3600, IP3680, IP4600, IP4700, IP 4800, IP 4810, IP 4840, IP4850, IP4870, IP 4900, IP 4910, IP 4940 , IP4970, IP 4980, IP 4990, IP 5810, IP 5880, IP 7200, IP7240, IP7270, IP 8700, IP 8740, IP 8750, IP8770, IP8780

Dòng IX:

 • IX 6500, IX 6510, IX6560
 • IX 6700, IX 6710, IX 6720, IX 6730, IX 6750, IX 6760, IX6770, IX6780
 • IX 68000, IX 6810, IX6820, IX 6830, 6840, IX6850, IX6860, IX6870, IX6880, IX7000

 

Dòng MB

 • Dòng MB2000: MB2010, MB 2020, MB 2040, MB 2050, MB 2060
 • Dòng MB 2100: MB 2110 MB2120 MB 2140 MB 2150 MB 2160
 • Dòng MB 2300: MB 2320, MB 2340, MB 2350, MB 2360, MB 2390
 • Dòng MB 2700: MB 2710, MB 2720, MB 2740, MB 2750, MB 2760, MB 2790
 • Dòng MB 5000: MB 5010, MB 5020, MB 5040, MB 5050, MB 5060, MB 5070 ,MB 5080, MB 5090
 • Dòng MB5100: MB 5110, MB 5120, MB 5140, MB 5150, MB 5160, MB 5170, MB 5180, MB 5190
 • Dòng MB5400: MB 5410, MB 5420, MB 5440, MB 5450, MB 5460, MB 5470, MB 5480, MB 5490

Dòng MG

 • MG2550, MG 2570S, MG2580S (#1)
 • Dòng MG3000: MG 3010, MG 3020, MG 3022, MG 3040, MG 3050, MG 3050s, MG 3051, MG 3052, MG 3053 (#1)
 • MG 3060, MG 3070, MG 3077, MG 3070S, MG3077S, MG 3080, MG 3090 (#1)
 • Dòng MG 3500: MG 3510, MG3540 MG3570
 • Dòng MG3600: MG 3610, MG  3620 MG3 640 MG 3650 MG 3660 MG3670 MG3680
 • Dòng MG 4100: MG 4140
 • Dòng MG 5050:
 • Dòng MG 5500: MG5140, MG 5240 MG5270 MG 5340 MG 5400 MG5450 MG 5500, MG 5510, MG 5520, MG5540, MG5550, MG 5560, MG5570, MG 5580
 • Dòng MG 5600: MG 5610, MG 5620, MG 5640, MG5650, MG  5660, MG5670, MG 5680
 • Dòng MG5700: MG5700, MG 5710, MG 5720, MG 5721, MG 5722, MG5740, MG5750, MG5751, MG 5752, MG 5753, MG 5760, MG 5765, MG 5766, MG 5770, MG 5780, MG 5790, MG 5795
 • Dòng MG 6100: MG 6140, MG6150, MG 6240, MG 6300, MG 6400, MG 6530, MG 6600
 • Dòng MG 6700:
 • Dòng MG6800: MG 6820, MG 6821, MG 6822, MG 6840, MG 6850, MG 6851, MG 6852, MG 6853, MG 6860, MG 6865, MG 6866, MG 6870, MG 6880, MG 6890, MG 6900, MG 6930
 • Dòng MG 7100:
 • Dòng MG7700: MG 7710, MG7720, MG 7740, MG7750, MG 7751, MG 7752, MG 7753, MG 7760, MG 7765, MG 7766, MG 7770, MG 7780, MG 7790
 • MG8140, MG8170, MG 8240

Dòng MP:

 • MP230, MP237, MP250, MP258, MP260, MP270, MP 278, MP280, MP287, MP480, MP490, MP 497, MP540, MP550, MP560, MP620, MP630, MP640, MP980, MP 990

Dòng MX

 • Dòng MX320: MX320, MX328
 • Dòng MX330:MX330, MX338
 • Dòng MX340: MX340, MX347, MX 348
 • Dòng MX350: MX350, MX357, MX 358
 • Dòng MX360, dòng MX370, MX377, dòng MX 390, MX397:
 • Dòng MX470: MX471, MX 472, MX 474, MX475, MX 476, MX 477, MX 478
 • Dòng MX450:
 • Dòng MX 490: MX 491, MX492, MX494, MX495, MX 496, MX497, MX 498, MX 499
 • Dòng MX520:
 • Dòng MX 530: MX 531, MX532, MX 534, MX535, MX 536, MX 537, MX 538
 • Dòng MX 710, dòng MX 720, dòng MX860, dòng MX 890:
 • Dòng MX 920: MX924,

Dòng Pro:

 • Dòng PRO-1 Dòng PRO-1 v1-1 Dòng PRO-10, Dòng PRO-100 Dòng, PRO-1000 Dòng, PRO-100S Dòng PRO-10S, Dòng PRO-500 Dòng Pro9000II, Dòng Pro 9500II
 • imagePROGRAF PRO-300

Dòng TR: 

 • TR4500 – TR 4520 – TR 4522 – TR 4521 – TR 4530 – TR 4540 – TR 4550 – TR 4555 -TR 4570 – TR 4570S – TR 4575 – TR 4575S
 • TR 5010, TR 5020, TR 5040, TR 5050, TR 5051, TR 5053, TR 5060, TR 5070 , TR 5080, TR 5090, TR 6010, TR 6020, TR 6040, TR 6050, TR 6051, TR 6052, TR 6060
 • Dòng TR 7800
 • TR 6070, TR 6080, TR 8010, TR 8020, TR 8040, TR 8050, TR 8051, TR 8052, TR 8053, TR 8060, TR 8070, TR 8080, TR 8090, TR 9010, TR 9020 TR 9040, TR 9050, TR 9055, TR 9060, TR 9080
 • Dòng TR, 9530

TS-loạt

 • Dòng TS200:
 • Dòng TS300:
 • Các dòng TS700, TS703, TS704, TS705, TS707, TS708:
 • Dòng TS 3400: TS 3420, TS 3422, TS 3429 ,TS 3440, TS 3450, TS 3451, TS 3460, TS 3465, TS 3466, TS 3470, TS 3470S, TS 3477S ,TS 3480 TS 3490, TS 3495.
 • Dòng TS3300: TS 3310, TS 3320, TS 3322, TS 3325, TS 3327, TS 3329, TS 3340, TS 3350, TS 3351, TS 3360, TS 3365, TS 3366, TS 3370, TS 3370S TS 3377S, TS 3380, TS 3390, TS 3391, TS 3392, TS 3395
 • Dòng TS5000: TS 5010, TS 5020, TS 5040, TS 5050, TS 5051, TS 5053, TS 5060, TS 5070, TS 5080, TS 5090
 • TS 5350i, TS 5040
 • Dòng TS5100: TS 5110, TS 5120, TS 5140, TS 5150, TS 5151, TS 5160, TS 5170, TS 5180
 • TS 5320, TS 5330, TS 5333, TS 5340, TS 5350, TS 5351, TS 5352, TS 5353, TS 5360, TS 5365, TS 5370, TS 5390, TS 5391, TS 5392
 • Dòng TS 6000: TS 6010, TS6020, TS 6040, TS 6050, TS 6051, TS 6052, TS 6060, TS 6070, TS 6080
 • Dòng TS 6100: TS 6110, TS6120, TS 6140, TS 6150, TS 6151, TS 6160
 • Dòng TS 6200: TS 6230, TS 6280
 • Dòng TS6300: TS 6320, TS 6330, TS 6340, TS 6350, TS 6351, TS 6356, TS 6360, TS 6365, TS  6370, TS 6391, TS 6392
 • Dòng TS 6600: TS 6630
 • Dòng TS 6700:
 • Dòng TS 7500:
 • TS 7600i
 • TS 7700, TS 7700i, TS  7700A
 • Dòng TS 7800:
 • Dòng TS8000: TS 8010, TS8020, TS 8040, TS 8050, TS 8051, TS 8052, TS 8053, TS 8060, TS 8070, TS 8080, TS 8090
 • Dòng TS8100: TS 8120, TS 8140, TS 8150, TS8 151, TS 8152, TS 8160, TS 8170, TS 8190, TS 8195
 • Dòng TS8200: TS 8220, TS 8230, TS 8250, TS 8251, TS 8280
 • TS 8320, TS 8322, TS 8340, TS 8350, TS 8351, TS 8352, TS 8360, TS8370, TS 8390, TS 8391, TS 8392
 • Dòng TS 8500: TS 8530
 • Dòng TS 8700
 • Dòng TS 9000: TS 9010, TS9020, TS 9040, TS 9050, TS 9055, TS 9060, TS 9080
 • Dòng TS9100: TS9120, TS 9140, TS 9150, TS 9155, TS 9160, TS9170
 • Dòng TS9500: TS 9510, TS 9520, TS 9560, TS9570, TS 9580

Dòng XK

 • Dòng XK50:
 • Dòng XK60:
 • Dòng XK70:
 • Dòng XK80
 • XK100
 • XK110
 • Dòng XK120
 • XK500

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:

Giờ mở cửa: Sáng từ 8h00 đến 12h. Chiều từ 13h30 đến 18h00. Phục vụ từ thứ 2 đến thứ 7 trừ CN và ngày lễ
Địa chỉ: 371  Phố Vọng – Phường Đồng Tâm – Quận Hai Bà Trưng – TP Hà Nội
Điện thoại bán hàng: 0243 628 5596 – 0243 990 8133 – 0936 019 585 Phone/Zalo – 0904 63 5525 Phone/Zalo Hotline:0975 95 8686 Phone/Zalo

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC