Bảng tra mã mực máy in phun màu

Lexmark Ink Cartridges
Mã Sử Dụng Cho Loại Máy in phun, Máy in laser
Màu
18C0781 Z730/ Z735/ All-in-One X2330/ X2350/ X2470/ X3470 Tri-Color
18C0190 X2480/ X2580/ X3480/ X3580/ X4580/ Z738/ Z1380/ Z1480 Tri-Color
10N0016 Z13/ Z23/ Z25/ Z33/ Z35/ Z603/ Z605/ Z615/ Z601/ Z515/ Z513/ Z517/ Z611/ Z640/ Z645/ I3 All-in-One X75/ Z1130/ X1140 Black
10N0217 X1150/ X1185/ X1195/ X1270/ X2250 Black
15M2619 X4270/ X4250/ P3150/ X125/ Z705/ P707 Tri-Color
15M0120 X4270/ X4250/ P3150/ X85/ X83/ X73/ X125/ Z705/ P707/ Z53/ Z52/ Z51/ Z45/ Z43/ Z42 Tri-Color
18C1523 Z1410/ Z1420/ X3530/ X3550/ X4530/ X4550/ Black
15M0125 X4270/ X4250/ P3150/ Z705/ P707 Tri-Color
10N0026 Z13/ Z23/ Z33/ Z35/ Z603/ 605/ Z615/ Z601/ Z515/ Z513/ Z517/ Z611/ 640/ Z645/ I3 All-One X75/ X1130/ Z1140
X1150/ Z1185/ X1195/ X1270/ X2250 Tri-Color
10N0227
18C1428 Z845 Black
18C1429 Tri-Color
18C0031 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816 photo
18C0032 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816/ X73XX Black
18C0033 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816/ X73XX Tri-Color
18C0034 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816 Black
18C0035 P6250/ P6210/ P4350/ X3350/ X5250/ X5270/ X7170/ P915/ Z810/ Z818/ Z816 Tri-Color
12A1140 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 2070/ 3000 Tri-Color
018Y0141 Z1520/ X4850/ X6570 Tri-Color
018Y0143 X4850/ X6570/ X9575/ X6575/ X4875/ X9350 Tri-Color
018Y0144 X4850/ X6570/ X9575/ X6575/ X4875/ X9350 Black
12A1145 1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000/ 4076 Black
13400HC CJ-C1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 Black
13619HC Tri-Color
17G0648 P3150/ Z705/ P707 Black
17G0050 P3150/ Z705/ P707 / Z22/ Z32/ Z12/ Compaq IJ600 Black
17G0055 Z12/ Z22/ Z32/ Z705/ Z715/ P706/ P707 All-in-One P3150 CompaqIJ 600 Black
17G0060 Z22/ Z32/ Z12/ Compaq IJ 600 Tri-Color
17G0065 Z12/ Z22/ Z32/ Z705/ Z715/ P706/ P707 All-in-One P3150 CompaqIJ 600 Tri-Color
12A1970 X4270/ X4250/ X85/ X83/ X73/ X125/ Z53/ Z52/ Z51/ Z45/ Z43/ Z42/ Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Z11 Black
12A2971 Black
12A1975 Black
12A1980 Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Z11 Tri-Color
18L0032 X5150/ X6150/ X6170/ Z55/ Z65/ Z65N Black
18L0042
Tri-Color
12A1985 Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Z11 Tri-Color
18L0000 Z55/ Z65/ Z65p/ X5150/ X6150/ X6170 Tri-Color
12A1990 P3150/ X125/ Z705/ P707/ 53/ Z52/ Z51/ Z45/ Z43/ Z42/ Z22/ Z32/ Z31/ 3200/ 7000/ 5700/ 5000/ Compaq IJ600 Tri-Color/ Photo
15M0100 Z31/ Z42/ Z43/ Z51/ Z52/ Z53/ 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200/ 7200V/ 40/ 45/ X125/ X4250/ X4270/ X83/ X85 Black
15M0101 Z31/ 3200/ 5000/ 7000 Tri-Color
1380620 CJ-C1000/ 1020/ 1100/ 2030/ 2050/ 2055/ 3000 Black
15M0640
1382050 2070 Black
1382060 Tri-Color
1361400 3200/ 5000/ 5700/ 5770/ 7000/ 7200/ Z11/ Z31/ Z42/ Z51/ Z52 Black

HP Ink Cartridges
Mã Sử Dụng Cho Loại Máy Màu
CH562WA-61 HP Deskjet 1000; 1050; 2000; 2050; 3000; 3050 Tri-color
CH561WA-61 HP Deskjet 1000; 1050; 2000; 2050; 3000; 3050 Black
C4906AA-940XL HP Office 8000; 8500 Black
C4907AA-940XL HP Office 8000; 8500 Cyan
C4908AA-940XL HP Office 8000; 8500 Magenta
C4909AA-940XL HP Office 8000; 8500 Yellow
CB317WA-564 HP Photosmart C6380;C6340; C6350;C5380;C5375; B8550 Black
CB318WA-564 HP Photosmart C6380;C6340; C6350;C5380;C5375; B8550 Cyan
CB319WA-564 HP Photosmart C6380;C6340; C6350;C5380;C5375; B8550 Magenta
CB320WA-564 HP Photosmart C6380;C6340; C6350;C5380;C5375; B8550 Yellow
CD660AA-702 HPJ3508; J3608; J5505 Black
CD661AA-702 HPJ3508; J3608; J5505 TriColor
CB314A-900 HP Inkjet 900, 910, 915 Black
CB315A-900 HP Inkjet 900, 910, 915 Tricolor
CD971AA-920XL HP Office 6000. 6350, 6500, 7000 Black
CD972AA-920XL HP Office 6000. 6350, 6500, 7000 Cyan
CD973AA-920XL HP Office 6000. 6350, 6500, 7000 Magenta
CD974AA-920XL HP Office 6000. 6350, 6500, 7000 Yellow
CC640WA-60 D1660/2560/2660/2666/5560 F2410/2476/2480/4230/4250/4280/4480 HP Photo Smart C4680/4780 Black
CC643WA-60 D1660/2560/2660/2666/5560 F2410/2476/2480/4230/4250/4280/4480 HP Photo Smart C4680/4780 Tricolor
CD887AA-703 HP Deskjet 703 Black ink for D730, F735,K109A, K209A Black
CD888AA-703 HP Deskjet 703 Black ink for D730, F735,K109A, K209A Tricolor
C8765WA-94 HP DeskJet 5740/ 6540/ 6840/9800/9860, OJ 6210/7210/7410; H470b/H7100; PSC 1510/1610/2355, PSM 2610/ 2710/ 7830/8150/8450/8750 ( 11ml ) Black
C8766WA-95 HP DeskJet 5740/ 6540/ 6840/9800/9860, OJ 6210/7210/7410; H470b/H7100; PSC 1510/1610/2355, PSM 2610/ 2710/ 7830/8150/8450/8750 ( 11ml ) Tricolor
C8816A HP Deskjet 3538/ 3558/ 3658/ 3743/ 3668/ 3748/ 3848/ 3918/ 3938/ 5168/ Photosmart 7268/ 148/ PSC 1218 Black

C8817A
C6615A HP 1230Fax; HP 310 Digital Copier; Deskjet 810C/ 812C/ 825C/ 825CVR/840C/ 841C/ 845C/ 920C/
940C/ 948C/ 3820C/ 815C/ 842C/ 843C/ 845cvr/ 920cxi/
OfficeJet V40/ V40xi/ 5110/ 5110i/ PCS 500/ 500xi/ 750/ 750xi/ 950/ 950vr/ 950xi Black
6625D HP Deskjet 825cvr/ 825c/ 840c/ 841c/ 842c/ 845c/ 845cvr Tri-Color
6614A HP Deskjet 610C/ 612C/ 630C/ 632C/ 640C/ 642C/ 656C/ 648C/ APOLLO P-2100U/ 2200 series
HP 1010Fax/ 1020Fax/ 1040Fax/ 1050Fax Black
C9351A HP Deskjet 3910/ 3920/ 3940; OfficeJet 1410; PSC1410 Black
Tri-Color
1823D HP Deskjet 710c/ 712c/ 720c/ 722c/ 810c/ 812c/ 815c/ 830c/ 832c/ 880c/ 882c/ 890c/ 890cse/ 890cxi/ 895c/ 895cse/ 895cxi/ 1120c/ 1120cxi/ 1125c/ OfficejetPro 1170c/ 1170cse/ 1175cxi/ Officejet r40/ r60/ r80/ t45/ t45xi/ t65/ t65xi/ Color Copier 140/ 145/ 150/ 155 Tri-Color
51625 HP Deskjet 810C/ 830C/ 840C Tri-Color
51626 HP Deskjet Plus 400/ 420/ 420C/ 500/ 500C/ 500J/ 505C/ 505K/ 505J/ 520/ 540/ 550C/ 560C/ 560J/ 690C/ DeskWrite C/ CK/ 520/ 540/ 550C/ 560C/ DesignJet 200/ 220/ 600/ OfficeJet LX/ 300/ 330/ 350/ APOLLO P-1200 Series/ Deskjet & Plus Black
C8727A HP Deskjet 3320/ 3323/ 3325/ 3420/ 3425/ 3450/ 3520/ 3520v/ 3550/ 3558/ 3650/ 3650v/ 3668/ 3740/ 3745/ 3748/ 3840/ 3845/ 3845xi/ 3848/ 5608 Black
Tri-Color
51629 HP DeskJet 600/ 600C/ 660C/ 670C/ 690C/ 692C/ 694C/ 695C/ DeskWriter 600/ 660C/ 694C/ OfficeJet 590/ 630/ 635/ 710/ 725/ Tri-Color
51645A HP DeskJet 710C/ 720C/ 820Cxi/ 830C/ 850C/ 870Cxi/ 880C/ 890C/ 890Cse/ 895Cxi/ 930C/ 950C/ 955C/ 970Cxi/ 990Cxi/ 1000cse/ 1000Cxi/ 1100c/ 1120C/ 1120cse/ 1120cxi/ 1125C/ 1220C-PS/ 1220cse/ 1220cxi/ 1600C/ 6122/ 6127/ 9300/ 1180C/ DesignJet 700/ 750C/ 750C Plus/ 755CM/ OfficeJet G Black
51649 HP DeskJet 350Cbi/ 630C/ 640C/ 650C/ 600/ 610C/ 610ci/ 660C/ 670C/ 690C/ 692C/ 694C/ 695C/ 695Cci/ DeskWrite 600/ 660C/ 694C/ 695C/ 965Cci/ DeskWriter 600/ 660C/ 694C/ OfficeJet 590/ 630/ 635C/ 710/ 725/ Apollo P-2100U/ 2200 Series Tri-Color
C6656A HP Deskjet 450/ 450C/ 450ci/ 450cbi/ 450wbt/ 5150/ 5150w/ 5168/ 5550/ 5610/5650/ 5650w/ 5850/ 5850w/ 9650/ 5652/ 9670/ 9680/ Photosmart 7150/ 7350/ 7550/ 7660/ 7960/ PSC 1210/ 2110/ 2175/ 2210/ 1350/ 2310/ 2410 Black
Tri-Color
C6658A HP Deskjet 5550/ 6100/ 6110/ 7150/ 7550/ 3658/ 4255/ 2110/ 2310/ 9650/ 7268/ 7660/ 9600/ 1318 Photo
CB335W HP Office All in one 5700 series Black
6578D HP Deskjet 920c/ 930/ 930c/ 932/ 935c/ 940c/ 940cvr/ 948c/ 950/ 950c/ 952c/ 955C/ 960cse/ 960cxi/ 970/ 970cse/ 970cxi/ 990c/ 995c/ 1220/ 1220c/ 1220cxi/ 1220cse/ 3820/ 6122/ 6127/ 9300/ 1180c/ Photosmart 1000/ 1100/ 1200/ 1300 Series/ P1000/ P1100/ P1115/ P1215/ P1218/ P1315/ Officejet k60 Tri-Color
C9362W HP DeskJet 5420v/ 5440/ 5440v/ 5440xi/ 5442/ 5443/ HP Officejet 6310/ 6310xi HP PhotoSmart 7850/ C3180
HP PSC 1507/ 1510/ 1510s/ 1510v/ 1510xi Black
C8765W HP Photo Smart 8100/ 8450/ 2610/ 2710/ HP PSC 2355/ 1510 All-In-One HP Deskjet 5740/ 5748/ 6540/ 6548/ 6840/ 6848 HP Officejet 7410/ 7413/ 7313/ 6213/ 7213 Black
C8767W HP PhotoSmart 8100/ 8450/ 2610/ 2710/ 8750/ HP DeskJet 5740/ 5748/ 6540/ 6548/ 6840/ 6848/
HP OfficeJet 7410/ 7413/ 7313/ 6213/ 7213/ HP PSC 1510 All-In-One Black
C9363W HP Deskjet 460c/ 460cb/ 460wbt/ 460wf/ 5740/ 5740xi/ 5940/ 5940v/ 5940xi/ 6520/ 6520xi/ 6540/ 6540dt/ 6540xi/ 6620/ 6620xi/ 6830v/ 6840/ 6840dt/ 6840xi/ 9800/ 9800d/ HP Officejet 6200/ 6210/ 6210v/ 6210xi/ 7210 Tri-Color
C9364W HP Deskjet 5740/ 6540/ 6540dt/ 6548/ 6840dt/ 6848/ HP Officejet 6208/ 7208/ HP PhotoSmart 2570/ 2600/ 2608/2700/ 8000 series/ 8750/ HP PCS 1608 Black
C9364HE HP Deskjet 4168/ 8038/ 5168/ 6318/ 2578/ 4188 Black
C8767HE HP Deskjet 6543/ 5743/ 5740/ 6843 PhSm 8153/ 8453 Black
C9363HE HP Deskjet 460/ 5740/ 5743/ 5943/ 6543/ 6623/ 6843/ HP OJ 6213/ 7213/ 7313/ 7413/ PhSm 325/ 335/ 375/ 385/ 428/ 475/ 2573/ 2613/ 2713/ 8053/ 8153/ 8453/ 8753/ HP PSC 1613/ 2353 Tri-Color
C8766HE HP Deskjet 6543/ 5743/ 5740/ 6843/ PhSm 325/ 375/ 8153/ 8453 Tri-Color
C9361HE HP Deskjet 4163/ 5443/ officejet 6313/ photosmart 2573/ c3183 Tri-Color
C9369HE HP Deskjet 5443/ 5743/ 5940/ 5943/ 6543/ 6843/ 9803/ PhotoSmart 8153/ 8453/ 8753/ PSC 1510/ 1513 Photo
CB335HE HP Officejet All in One 57 Series Black
CB337HE HP Officejet All in One 57 Series Tri-Color
CB335EE HP Officejet All in One 57 Series Black
CB337EE HP Officejet All in One 57 Series Tri-Color
C9362EE HP DeskJet 5440 series/ Photosmart 2570/ 7800 Black
C9364EE HP Deskjet 6840/ 9800/ 9800d/ 6210 Black
C8767EE HP Deskjet 5740/ 5940/ 6520/ 6540/ 6940/ 6980/ 9800 HP Officejet 7210/ 7310/ 7410
HP Photosmart 2570/ 2610/ 2610v/ 2610XI/ 2710/ 2710XI/ 8050/ 8150/ 8450/ 8750 Black
C9361EE HP DeskJet 5440 series/ Photosmart 2570/ 7800 Tri-Color
C8766EE HP DeskJet 5740/ 6940/ 6540D/ 5748/ 5745/ 5743/ 5943/ 6943/ 460WF/ 460WBT/ 460CB/ 460C/ 460/ 5940/ 6620/ 6980/ 6985/ 6543/ 6623 Tri-Color
C9363eE HP Deskjet 460C/ 5740/ 5940/ 6520/ 6540/ 6620/ 6840/ 6940/ 6980/ 9800 HP Officejet 6200/ 6210/ 7210/ 7310/ 7410 HP Photosmart 325/ 375/ 422/ 425/ 428/ 2570/ 2610/ 2610V/ 2610XI/ 2710/ 2710XI/ 8150/ 8450/ 8750/ HP PSC 1600/ 1610/ 1610V Tri-Color
C8765ZZ HP Deskjet 5748/ 6548/ 6848/ 9808/ 460CB/ 9868/ 8158/ 7838/ 8338/ 8458/ 1508/ 1608/ 6208/ 7208/ 2358/ 2608 Black
C8767ZZ HP Deskjet 5748/ 6548/ 6848/ 9868/ 8158/ 8758/ 8338/ 8038/ 8458/ 7208/ 2608 Black
C9361ZZ HP Deskjet 5438/ 4168/ 7838/ 1508/ 6318/ 4188/ 3188/ Tri-Color
C8766ZZ HP Deskjet 5748/ 6548/ 6848/ 9808/ 4168 Tri-Color
C9363ZZ HP Deskjet 5748/ 6548/ 9808/ 4168/ 460CB/ 9868/ 355/ 375/ 385/ 475/ 8158/ 2578/ 2608/ 7838/ 8338/ 8038/ 8458/ 5168/ 1508/ 1608/ 6208/ 7208/ 2358/ 4188/ 3188 Tri-Color
C9363ZZ HP Deskjet 5438/ 6548/ 6848/ 9808/ 4168/ 460C/ 9868/ 355/ 375/ 385/ 475/ 8158/ 2578/ 2608/ 7838/ 8338/ 8038/ 8458/ 5168/ 1508/ 1608/ 1508/ 1608/ 6208/ 0208/ 6318/ 7208/ 2358/ 2578/ 2608 Tri-Color/ Photo
CB335ZZ HP Officejet All In One 5700 series Black
CB337ZZ HP Officejet All In One 5700 series Tri-Color
C8721W HP PhotoSmart 3210/ 3310/ 8200/ 8250/ D6160/ D7160/ D7360 K
C8771W C
C8772W M
C8773W Y
C8774W LC
C8775W LM
C4840A HP Professional 2000 Series/ Design jet color pro series K
C4841A C
C4842A M
C4843A Y
C4844A HP Color Inkjet cp series 1700/ 1700d/ 1700ps/ 2000/ 2500 professional 2000c/ 2000cn/ 2000cse/ 2000cxi/ 2500c/ 2500c+/ 2500cm/ 2500cse/ 2500cxi/ Designjet Series ColorPro CAD/ ColorPro GA 100/ 100plus/ 500/ 500ps/ 70/ 800/ 800ps/ Copier cc800ps Business Series 1000/1 K
C4836A HP Color Inkjet Series cp 1700/ cp 1700d/ cp 1700ps/ Designjet Series 10ps/ 20ps/ 50ps/ 70/ 100/ 100plus/ 110plus/ 110nr plus/ 120 Business Series 1000/ 1100d/ 1100dn/ 1100dtn/ 1200d/ 1200dtn/ 1200dtwn/ 2200/ 2230/ 2200se/ 2200xi/ 225/ 2250tn/ 2280/ 2280tn/ 2300/ 2300dtn/ 2300n/ 26 C
C4837A M
C4838A Y
C4804A HP Business Inkjet 3000/ 3000n/ 3000dtn C
C4805A M
C4806A Y
C4814A HP Business 1000 Officejet Series k850/ k850dn K
C4815A C
C4816A M
C4817A Y
C5011A HP Digital Copier 610 HP Color Inkjet cp series 1160/ 1160tn Officejet series d125xi/ d135/ d135xi/ d145/ d145xi/ 7110/ 7110xi/ 7115/ 7130/ 7130xi/7140xi K
C5010A C
C4936A HP Business 7380/ 7580/ 5300/ 5400 K
C4937A C
C4938A M
C4939A Y
C4912A HP Designjet Series 500/ 500ps/ 800/ 800ps/ 10ps/ 20ps/ 50ps C
C4913A M
C4914A Y
C5016A HP Designjet Series 10ps/ 20ps/ 30/ 30n/ 50ps/ 90/ 90r/ 120/ 130/ 130nr K
C5017A LC
C5018A LM
C9425A HP Designjet series 130 C
C9427A Y
C9426A M
C9428A LC
C9429A LM
C9385AN HP OfficeJet Pro K550/ K550dtn/ K550dtwn/ K5400/ K5400tn/ K5400dtn/ L7580/ L7680/ L7780 K
C9386AN C
C9387AN M
C9388AN Y
C8721HE HP Photosmart 3210/ 3310/ 8200/ 8250/ D6160/ D7160/ D7360 K
C8771HE C
C8772HE M
C8773HE Y
C8774HE LC
C8775HE LM
C8721ZZ HP 8250/ 3210/ 3310/ 8230/ 3110/ 8238/ 3308/ 3108 K
C8771ZZ C
C8772ZZ M
C8773ZZ Y
C8774ZZ LC
C8775ZZ LM

Canon Ink Cartridges
Mã Sử Dụng Cho Loại Máy in Canon
Màu
PG88 Dùng cho Canon E500 Mực Mầu
CL98 Dùng cho Canon E500 Mực Đen
PG740 Dùng cho Canon MG3170/4170 Mực Đen
CL741 Dùng cho Canon MG3170/4170 Mực Mầu
PG- 830 Pixma IP1180/IP1880/IP1980/IP2580/IP2680/MP145/MP198/MP218/MP228/MP476/MX308/MX318 BK
CL-831 CMY
PG-810 Canon Pixma IP2770/IP2772/MP245/MP258/MP268/MP276/MP287/MP486/MP496/MP497/MX328/MX338/MX347/MX357 Bk
CL-811 CMY
CLI-821

MP540, MP558, MP568, MP628, MP638, MP648, MP988, MP996, MX868, MX876, iP3680, iP4680, iP4760

R
820Bk MP540, MP558, MP568, MP628, MP638, MP648, MP988, MP996, MX868, MX876, iP3680, iP4680, iP4760 BK
PGI-726BK IP 4870, MG-5170, MG5270, iX6560, MG6170, MG8170, MX886 BK
PGI-726Y/C/M IP 4870, MG-5170, MG5270, iX6560, MG6170, MG8170, MX886 CMY
PGI-725BK IP 4870, MG-5170,MG5270, iX6560, MG6170, MG8170, MX886 BK
BC-01 Canon BJ 5/ 10e/ 10ex/ 10sx/ 20 Canon Multifunction B190/ B200/ B220 Canon StarWriter 60/ 70/ 80/ 85/ 95/ 400/ 500/ Pro 5000 BK
BC-02 Canon BJ-5/ 10E/ 20/ 100/ 200/ 200e/ 200ex/ 230/ 240/ BJC-100/ 110/ 200/ 230/ 210SP/ 240/ 250/ 250SP/ 255/ 255SP/ 265SP/ 1000/ 1000SP/ APPLe Stylewrite I/ II/ 1200/ 1500/ Fax 190/ 200/ 200H/ 220 BK
BC-03 Canon BJ-5/ 10ex/ 10e/ 20/ 100/ 200series/ 230/ 240/ BJC-100/ 110/ 220/ 230/ 240/ 250/ 255/ 265/ 1000sp/ FAX 190/ 200/ 220/ Apple Stylewiter I/ II/ 1200/ 1500 BK
BC-05 Canon BJC-100/ 200/ 210/ 210SP/ 240/ 255/ 255SP/ 265SP/ 1000/ 1000SP Apple StyleWrite 1500 CMY
BC-20 Canon BJC-2000/ 2120/ 4000/ 4100/ 4200/ 4550/ 5000series/ MultiPass C20/ 30/ 50/ 70/ 500/ 800/ 2500/ 3000/ 5000/ Apple stylewrite 2400/ 2500 BK
BX-2 Canon FAX-B310/ B320/ B320F/ B340/ B340F/ B360/ B400 BK
BX-3 FAX-B100/ B110/ B120/ B150/ B155/ B200/ B255/ MultiPass 10/ 800/ FaxPhone B540 BK
PG40 Canon Pixma-IP1200/ Pixma-IP1600/ Pixma-IP2200/ MP150/ IP6210D/ IP6220D/ MP170/ MP450 BK
CL41 CMY
PG50 Canon Pixma-IP1600/ IP 2200/ All-In-One MP 150/ MP 160/ MP 170/ MP180/ MP450/ MP460 BK
CL51 CMY
BCI-10BK BJ-30/ BJ-30V/ BJ-35/ BJ-35VII/ BJ-50V/ BJ-80V/ BJC-50/ BJC-55/ BJC-70/ BJC-80/ 85/ 85PW/ BN700C K
BCI-11BK BJC-50/ 55/ 70/ 80/ 85/ 85PW K
BCI-11C BJC-50/ 55/ 70/ 80/ 85/ 85PW CMY
BCI-15BK i70/ i80/ Pixma IP90 K
BCI-15C i70/ i80 CMY
BCI-16C Pixma IP90 Selphy DS700 CMY
BCI-21BK BJC- 400/ 400J/ 2000SP/ 4000/ 4100/ 4200SP/ 4300/ 4304 Photo/ 4310SP/ 4550/ 4650/ 4650SP/ 5000/ 5500/ 5500J S100SP/ MultiPass Series K
BCI-21C CMY
BCI-24BK BJ-S200/ S300/ S330/ i250/ i255/ i320/ i350/ i355/ i450/ i455/ i470D/
BCI-24C CMY
BCI-3eBK BJC-300J/ 3000/ 3010/ 3100/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500; MultiPass C100/ C755/ F30/ F50/ F60/ F80/ MP700/ MP730;
PIXMA IP 3000/ IP4000(R)/ IP5000/ MP750/ MP780/ S400/ S400SP/ S450/ S4500/
BJC-300J/ 3000/ 3010/ 3100/ 6000/ 6100/ 6200/ 6500/ MultiPass C755 K
BCI-3eC C
BCI-3eM M
BCI-3eY Y
BCI-3ePBK PBK
BCI-3ePC PC
BCI-3ePM PM
BCI-6BK S800/ S820/ S820D/ S830D/ S900/ S9000/ I900D/ I905/ I950/ I960/ I990/ I9100/ I9950/ BJC-8200/ PIXMA IP6000D/ IP8500 K
BCI-6C C
BCI-6M M
BCI-6Y Y
BCI-6PC PC
BCI-6PM PM
BCI-6G I990/ I9900/ I99950/ PIXMA IP8500 R
BCI-6R GL
PGI-8BK BJC-8500/ IP4200/ IP4000/ MP500/ IP5200 K
PGI-8C C
PGI-8M M
PGI-8Y Y
PGI-5BK IP4200/ IP4000/ MP500/ IP5200
IP4200/ IP5200/ IP5200R/ IP6600/ MP500/ MP800/ MP950 K
BCI-9BK K
BCI-7BK? 8200/ F850/ 860/ 870/ S800/ S820/ S820D/ S900/ S9000/ IP3000/ 4000/ 8500/ I9950/
IP4200/ IP5200/ IP5200R/ IP6600D/ MP500/ MP800/ MP950 K
BCI-7C C
BCI-7M M
BCI-7Y Y
BJI-201BK BJC-600/ 600J/ 600S/ 600E/ 610/ 610JW/ 620/ 620JW/ 680J/ 820J/ 880J K
BJI-201C C
BJI-201M M
BJI-201Y Y
BCI-1302BK Canon W2200 BK
BCI-1302C C
BCI-1302M M
BCI-1302Y Y
BCI-1302PC PC
BCI-1302PM PM
BCI-1401BK Canon W7250 BK
BCI-1401C C
BCI-1401M M
BCI-1401Y Y
BCI-1401PC PC
BCI-1401PM PM
BCI-1431BK Canon W6200/ W6400 BK
BCI-1431C C
BCI-1431M M
BCI-1431Y Y
BCI-1431PC PC
BCI-1431PM PM
BCI-1411BK Canon W7200/ W8200 BK
BCI-1411C C
BCI-1411M M
BCI-1411Y Y
BCI-1411PC PC
BCI-1411PM PM
BCI-1421BK Canon W8200 BK
BCI-1421C C
BCI-1421M M
BCI-1421Y Y
BCI-1421PC PC
BCI-1421PM PM

Epson Ink Cartridges
Mã Sử Dụng Cho Loại Máy in Epson
Màu
T0681 Stylus C120/ CX5000/ CX6000/ CX7000F/ CX8400/v CX9400FAX K
T0682 C
T0683 M
T0684 Y
T0691 Stylus C120/ CX5000/ CX6000/ CX7000F/ CX8400/ CX9400FAX K
T0692 C
T0693 M
T0694 Y
T0711 Stylus D78/ D92/ D120/ DX4000/ DX4050/ DX4400/ DX4450/ DX5000/ DX5050/ DX6000/ DX6050/ DX7000F/ DX7400/ DX7450/ DX8400/ DX8450 K
T0712 C
T0713 M
T0714 Y
T0731 Stylus C79/ C90/ C110/ CX3900/ CX5900/ CX6900F/ C92/ CX4900/ CX5600/ CX3905/ CX4905/ CX7300/ CX7310/ CX8300/ CX5501/ CX5510/ T10/ T11/ T20 /T20E/ TX200/ TX400/T40 K
T0732 C
T0733 M
T0734 Y
T0751 Stylus C59/ CX2900/ CX2905 K
T0752 C
T0753 M
T0754 Y
T0761 ME200/ ME2/ C58/ CX2800 K
T0762 C
T0763 M
T0764 Y
T0771 Stylus Photo R260/ R280/ R380/ RX580/ RX 595/ RX680 K
T0772 C
T0773 M
T0774 Y
T0775 LC
T0776 LM
T0791 Stylus Photo 1400 K
T0792 C
T0793 M
T0794 Y
T0795 LC
T0796 LM
T0811 Stylus Photo R270/ R290/ R390/ RX590/ RX610/ RX690/ 1410 K
T0812 C
T0813 M
T0814 Y
T0815 LC
T0816 LM
T0841 ME Photo 20 K
T0842 C
T0843 M
T0844 Y
T0851 Stylus Photo 1390 K
T0852 C
T0853 M
T0854 Y
T0855 LC
T0856 LM
T0881 Stylus CX4400 K
T0882 C
T0883 M
T0884 Y
T0901 Stylus C92/ CX5600 K
T0902 C
T0903 M
T0904 Y
T0911 Stylus C90/ CX5500/ CX5501/ CX5505/ CX5510 K
T0912 C
T0913 M
T0914 Y
T0921 Stylus C91/ CX4300/ CX5600 K
T0922 C
T0923 M
T0924 Y
T0322 Stylus C70/ C80/ C80N/ C80WN C
T0323 M
T0324 Y
T0321 Stylus C70/ C80/ C80N/ C80WN/ C82/ C82N/ C82WN/ CX5100/ CX5200/ CX5300/ CX5400;(EPSON PX-V700/CC-600PX; Japan) K
T0422 C
T0423 M
T0424 Y
T0331 Stylus Photo 950/ 960 (PM930C/ PM940C/ PM950C/ PM970C/ PM980C; Japan) K
T0332 C
T0333 M
T0334 Y
T0335 LC
T0336 LM
T0341 Stylus Photo 2100/ 2200; (PM-4000PX; Japan) K
T0342 C
T0343 M
T0344 Y
T0345 LC
T0346 LM
T0347 LBK
T0348 MBK
T0441 Stylus C64/ C66/ C86/ C84/ CX3600/ CX3650/ CX4600/ CX6400/ CX6600 (PX-A550/ V500/ V600; Japan) K
T0442 C
T0443 M
T0444 Y
T0431 Stylus C64/ C66/ C84/ C86 Series; CX3600/ CX3650/ CX6400/ CX6600 K
T0452 C
T0453 M
T0454 Y
T0461 Stylus C63/ C65/ C83/ CX3500/ CX4500/ CX6300/ CX6500 K
T0472 C
T0473 M
T0474 Y
T0481 Stylus Photo RX620/ R300/ R300M/ R320/ RX500/ R200/ RX600; (PM-A700/ G700/ G720/ D750/ D770/ G800/ G820/ A850/ A870; Japan) K
T0482 C
T0483 M
T0484 Y
T0485 LC
T0486 LM
T0491 Stylus Photo R210/ R310/ RX510/ RX630 K
T0492 C
T0493 M
T0494 Y
T0495 LC
T0496 LM
T0540 Stylus Photo R800/ R1800 (PX-G900/ G920/ G5000; Japan) GL
T0541 K
T0542 C
T0543 M
T0544 Y
T0547 R
T0548 LBK
T0549 MBK
T0551 Stylus Photo RX420/ RX425 K
T0552 C
T0553 M
T0554 Y
T0561 K
T0562 C
T0563 M
T0564 Y
T0591 Stylus Photo R700/ R2400 K
T0592 C
T0593 M
T0594 Y
T0595 LC
T0596 LM
T0597 LBK
T0598 MBK
T0599 LLBK
T0601 Stylus C68/ C88/ CX3800/ CX3810/ CX4200/ CX4800/ CX5800F/ CX7800 K
T0602 C
T0603 M
T0604 Y
T0611 Stylus D68/ D88/ DX3800/ DX3850/ DX4200/ DX4250/ DX4800/ DX4850 Series K
T0612 C
T0613 M
T0614 Y
T0631 Stylus C67/ C87/ CX3700/ CX4100/ CX4700 K
T0621 K
T0632 C
T0633 M
T0634 Y
T05591 Stylus RX700 K
T05592 C
T05593 M
T05594 Y
T05595 LC
T05596 LM
T050 Stylus Color 440/ 440 For web tv/ 460/ 640/ 660/ 670/ PM-3000C; Photo 720/ 750/ 750 for web tv/ 1200/ EX3 Epson
Stylus Color 400/ 500/ 600; Photo 700/ 710; EX/ EX2; PM-680/ 700C/ 750C/ 2000C; MJ-500/ 810C/ 830C/ 830CS, IP-100 K
T051 Stylus Color 740/ 740i/ 760/ 860/ 1160; Stylus Scan 2000/ 2500/ 2500Pro Stylus Color 800/ 800C/ 850/ 850C/ 850N/
850Ne/ 1520/ 1520C/ 1520K; MJ 930C/ 6000C K
T052 Stylus Color 440/ 440 for web tv/ 460/ 640/ 660/ 670/ 740/ 740i/ 760/ 860/ 1160; Scan 2000/ 2500/ 2500Pro;
Stylus Color 400/ 600/ 800/ 850/ 850N/ 850Ne/ 1520/ 1520K/ 600Q; MJ830C/ 830CS/ 930C/ 6000C CMY
T053 Stylus Photo EX3/ 720/ 750/ 750 for web tv/ PM-760C/ 770C/ 2200CEpson Stylus Color Photo 700/ 710/ EX/ EX2;
PM-600C/ 670C/ 680C/ 700C/ 750C/ 2000C; IP-100 CcMmY
T001 Stylus Photo 1200; PM-3000C CcMmY
T003 Stylus Color 900/ 900G/ 900N/ 980/ 980N K
T005 CMY
T007 Stylus photo 780/ 758EPX/ 790/ 825/ 870/ 875DC/ 785DCS/ 890/ 895/ 900/ 915/ 1270/ 1280/ 1290/ 1290S PM 730C/ 800C/ 880C/ 3300C/ 3500C K
T008 Stylus Photo 780/ 758EPX/ 790/ 825/ 870/ 875DC/ 785DCS/ 890/ 895/ 915 PM 730C/ 800C/ 880C CcMmY
T009 Stylus photo 900/ 1270/ 1280/ 1290/ 1290S PM 3300C/ 3500C CcMmY
T013 Stylus C20/ C20SX/ C40/ C40S/ C40UX/ Stylus Color 480/ 480SX/ 480SXU/ 580 K
T014 CMY
T015 Stylus Photo 2000P MC 2000 K
T016 CcMmY
T017 Stylus Color 680/ 680T/ 685/ 777/ 777i K
T018 CMY
T019 Stylus Color 880/ 83 K
T020 CMY
T026 Stylus Photo 810/ 820/ 830/ 925/ 935; PM 850PT; Epson Style C50 K
T027 CcMmY
T028 Stylus C50/ C60/ C61; CX3100 K
T029 CMY
T036 Stylus C42/ C42 Plus/ C42X/ C42SX/ C42UX/ C44/ C44 Plus/ C46 K
T037 CMY
T038 Stylus C41SX/ C41UX/ C41Plus/ C43UX/ C45/ CX1500 K
T039 CMY
T040 Stylus C62/ CX3200 K
T041 CMY
T057 Epson Stylus ME I K
T058 CMY
T066 Epson Stylus C48 K
T067 CMY
SO20018 Stylus Color 3000/ Stylus Pro 5000 BK
SO20122 Y
SO20126 Stylus Color 3000/ MJ-5000C/ MJ-8000C M
SO20130 C
SO20143 Stylus Pro 5000/ Stylus PM-5000C M/LM
SO20147 C/LC
T460 Stylus pro7000/ pm7000C BK
T461 Y
T462 M
T463 C
T464 LM
T465 LC
T407 Stylus Pro 9000 PM-9000C BK
T408 Y
T409 M
T410 C
T411 LM
T412 LC
T474 Stylus Pro 9500 BK
T475 Y
T476 M
T477 C
T478 LM
T479 LC
T499 Stylus Pro 10000/ 10600 BK
T502 Y
T501 M
T500 C
T504 LC
T503 LM
T5631 Stylus Pro 9800/ 7800 BK
T5632 Y
T5633 M
T5634 C
T5635 LC
T5636 LM
T5637 LBK
T5639 LLBK
T5638 MBK
T5651 Stylus Pro 4800 BK
T5652 Y
T5653 M
T5654 C
T5655 LC
T5656 LM
T5657 LBK
T5659 LLBK
T5448 MBK
T5491 Stylus Pro 10600 BK
T5492 Y
T5493 M
T5494 C
T5495 LC
T5496 LM
T5498 MBK
T5441 Stylus Pro 9600/ 4000 BK
T5442 Y
T5443 M
T5444 C
T5445 LC
T5446 LM
T5447 LBK
T5448 MBK

Anh Biên Printer nhà phân phối máy in chính hãng

CÁC TIN KHÁC